O firmie

Od 2000 roku prowadzimy profesjonalne kursy i seminaria w zakresie ratownictwa medycznego dla personelu medycznego, a także kursy pierwszej pomocy dla osób niezwiązanych z medycyną. Szkolenia, które Państwu proponujemy w pełni realizują wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, dlatego przyznawane są za nie punkty edukacyjne. Kładziemy szczególny nacisk na zajęcia praktyczne, tak by każdy uczestnik mógł zdobytą wiedzę przećwiczyć w symulowanych zdarzeniach.

Do naszego zespołu należą ratownicy medyczni, wykładowcy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, profesjonaliści i praktycy, dla których ratownictwo stało się pasją. Dbając o poziom szkoleń i aktualność przekazywanej wiedzy, nieustannie podnoszą swoje kwalifikacji biorąc udział w szkoleniach trenerskich. Wszyscy posiadają certyfikaty instruktorskie międzynarodowych organizacji American Heart Association i European Resuscitation Council.

W czasie szkoleń uczestnicy korzystają z nowoczesnego sprzętu do symulacji i pozoracji. Prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski.