Warsztaty z zakresu postępowania
przedszpitalnego w urazach

Warsztaty szkoleniowe z zakresu postępowania przedszpitalnego w urazach stanowią jedną z form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, które narzuca Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Kurs został zaprojektowane tak, by uczestnik mógł sprawdzić nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności oraz zastosować zaawansowane algorytmy postępowania przedszpitalnego w urazach podczas symulowanych zdarzeń. Do ćwiczeń praktycznych wykorzystywany jest sprzęt do symulacji i pozoracji.

Wykłady

 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz przepisy wykonawcze (prawa i obowiązki ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu, doskonalenie zawodowe)
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Oparzenia
 • Pourazowe zatrzymanie krążenia
 • Urazy u dzieci, wstrząs

Ćwiczenia praktyczne

 • Badanie urazowe
 • Użycie kołnierza, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca próżniowego
 • Intubacja dotchawicza w urazach
 • Bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych (worek samorozprężalny, rurki ustno i nosowo - gardłowe, wysunięcie żuchwy)
 • Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych (LMA - maska krtaniowa, LT – rurka krtaniowa, Combitube)
 • Drogi podaży leków - dożylna i doszpikowa
 • Postępowanie oraz zabezpieczenie w urazach: brzucha, klatki piersiowej, głowy, kręgosłupa, miednicy
 • Odma prężna, krwiak opłucnej, tamponada serca, ciało obce
 • Symulacje zdarzeń – urazy wielonarządowe