Seminarium Segregacja Medyczna
w warunkach poza szpitalnych

Seminarium skierowane jest do ratowników medycznych. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące segregacji medycznej w warunkach pozaszpitalnych na podstawie dwóch schematów: S.T.A.R.T. - Simple Triage And Rapid Treatment i TRIAGE.

Program

 • Bezpieczeństwo własne
 • Segregacja medyczna schemat S.T.A.R.T
 • Segregacja medyczna schemat TRIAGE
 • Zasady segregacji wtórnej
 • Sprzęt do segregacji medycznej
 • Definicje: katastrofa, wypadek masowy, wypadek mnogi
 • Kierowanie akcją medycznych czynności ratunkowych
 • Rola i zadania ratownika medycznego podczas akcji ratowniczej
 • Utrzymywanie stałej łączności z dyspozytorem medycznym
 • Zasady korespondencji radiowej podczas akcji ratowniczej
 • Podział obowiązków na miejscu zdarzenia masowego
 • Segregacja medyczna
 • Zasady współpracy ze służbami obecnymi na miejscu wypadku masowego
 • Dokumentacja medyczna