Seminarium resuscytacja
noworodka i porodu nagłego

Seminarium pozwala na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka.

Program

  • Podstawowe zabiegi ratujące życie dla ratowników zawodowych – BLS dziecko.
  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci i niemowlaków.
  • Elektroterapia
  • Bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych worek samorozprężalny, rurki ustno i nosowo- gardłowe, wysunięcie żuchwy)
  • Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych (LMA- maska krtaniowa, LT – rurka krtaniowa, Combitube)
  • Drogi podaży leków – dożylna i doszpikowa
  • Intubacja dotchawicza