Kurs pierwszej pomocy
dla personelu medycznego (BLS HTC)

Szkolenie ma na celu odświeżenie wiedzy lub zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy, włącznie z przyrządowym udrażnianiem dróg oddechowych. Przeznaczone jest dla personelu medycznego.

Program kursu dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów.

Program

  • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • Wentylacja workiem samorozprężalnym
  • Najczęstsze przyczyny zatrzymania krążenia,
  • Zabezpieczenie dróg oddechowych– wstępne i ostateczne
  • Algorytmy
  • Resuscytacja krążeniowo- oddechowa u dorosłych, dzieci i niemowląt