Warsztaty postępowanie
w wypadkach masowych i katastrofach

Warsztaty szkoleniowe z zakresu postępowania w wypadkach masowych i katastrofach stanowią jedną z form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, które narzuca Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Ratownik nabywa umiejętności zachowania się oraz zasad postępowania w sytuacji wystąpienia zdarzeń masowych i katastrof.

Podczas ćwiczeń wykorzystywany jest sprzęt do pozoracji, który umożliwia praktyczne przećwiczenie tematu segregacji medycznej "TRIAGE", kierowania akcją medycznych czynności ratunkowych oraz koordynacji.

Wykłady

 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz przepisy wykonawcze (prawa i obowiązki ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu, doskonalenie zawodowe)
 • Dysponowanie służb na miejsce zdarzenia
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Zasady współpracy ze Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi
 • Koordynacja działań na szczeblu CPR, powiatu, województwa, kraju
 • Współpraca z Państwową Strażą Pożarną, Policją i innymi służbami
 • Segregacja medyczna TRIAGE
 • SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – dysponowanie oraz zasady współpracy

Ćwiczenia praktyczne

 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Kierowanie akcją medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia
 • Segregacja medyczna TRIAGE
 • Koordynacja działań na szczeblu CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego)