Seminarium wytyczne 2010
resuscytacji krążeniowo – oddechowej

Seminarium Wytyczne 2010 pozwala na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej poszkodowanego.

Program

  • Podstawowe zabiegi ratujące życie dla ratowników zawodowych – BLS dorosły, BLS dziecko – ZMIANY 2010
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej dla ratowników niezawodowych – ZMIANY 2010
  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci i niemowlaków – ZMIANY 2010
  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych – ZMIANY 2010
  • Elektroterapia – ZMIANY 2010
  • Ostre zespoły wieńcowe – ZMIANY 2010
  • Udar – ZMIANY 2010
  • Edukacja w Ratownictwie– ZMIANY 2010
  • Różnice między wytycznymi AHA i ERC 2010